En gruppe på 6 frivillige borgere i lokalområdet yder en stor indsats for at holde Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen fri for skrald.

Gruppen har her i foråret været på adskillige indsamlingsture af halvanden til tre timers varighed, og gruppen har også deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldskampagne.

De frivillige skraldesamlere har i de første måneder af 2017 indsamlet 31 sække, svarende til 310 kg affald i form af papir og plastic, pizza bakker, cigaretpakker og plasticflasker, hertil 190 dåser og flasker, 1 gulvtæppe, 1 cykel, ca. 50 kg jern og 2 kloakrør.

”Vi håber med vores indsats at sikre, at det fortsat er en fornøjelse for os alle at gå tur og færdes i vort dejlige naturområde. Vi håber, at det at der ikke ligger affald gør, at færre smider deres affald,” forklarer en af indsamlerne, Per Bent Larsen (billedet).

Det er 3. år, gruppen organiseret samler ind. Indsamlerne har et godt samarbejde med skoler, en butik og en boligforening, så de kan aflevere det indsamlede skrald i deres affaldscontainere. Gruppen samarbejder også med Aarhus kommunes entreprenører, som afhenter de store ting, herunder sofaer, cykler, scootere m.m.

”Vi takker for det gode samarbejde med skoler, butik, boligforening, entreprenører og Aarhus Kommune, ”siger Per Bent Larsen, som også er glad for den anerkendelse, skraldesamlerne møder på deres ture:

”Det er en stor opmuntring for os, at mange mennesker hilser på os og kvitterer os for vores indsats.”

Gruppen har indtil nu koncentreret sig om at samle i de områder, hvor der er mest affald, men fortsætter resten af året og håber at nå hele vejen rundt.