Velkommen til Hasle Bakker

Området dækker hele Skjoldhøjkilen, der strækker sig fra Hasle Bakker(de tre store anlagte bakker) i øst til True skov i vest, en strækning på ca. 3,5 km.

I området er der anlagt et omfattende stisystem. På stier er der sat pæle, der viser motionsløberen vej, og der er ligeledes lavet 5 pladser med tilhørende picnichytter på stisystemet.

Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er rig på redskaber til leg, læring og træning, motionsruter og rastepladser med picnichytter, hvor man kan nyde sin madpakke og tage et hvil undervejs på turen rundt i terrænet. Det store multiaktivitetsområde er åbent og gratis at bruge for alle.

Picnic og leg

Der findes 5 cirkelrunde pladser i området. De har navnene Alfa, Beta, Gamma, Delta og Epsilon. Alfa, Beta og Epsilon er picnicpladser med overdækket plads med borde og bænke i en såkaldt picinichytte. Ved pladserne er der legeredskaber, som alle må benytte.

Ved Alfa er f.eks. legestativ og ved Beta et spindelvævsnet og redskaber til styrketræning.

Der er i alt ni aktivitetspladser samt to motionsstationer i området. Desuden har Skov og Naturstyrelsen Naturskolen Lundagergård ved Anelystvej, som bl.a. bruges af skolelever. Se oversigt over hytter og aktivitetspladser på kortet

Løberuter

I området er anlagt 4 løberuter på stier af varierende underlag. De er afmærket med pile på røde pæle. Ruterne er 3 km, 5 km,  7 km og 10 km. Den længste byder på ekstremløb op over bakkerne. Se kort over ruterne.

Aktiviteter

Løb

Vandreture

Orienteringsløb

Cykling-Mountainbike

Gåture for kvinder

Hundeskov

Find vej

Der er tegnet et detaljeret orienteringskort over Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen.

På kortet er indtegnet 32 poster med gps-koordinater. Posterne er afmærket i terrænet med røde pæle.

Se kort her

Undervisning

Bakker er også en stor naturskole. Skoleklasser kan deltage i forskellige undervisningsforløb i det fri, hvor opgaverne løses via mobiltelefoner og koder placeret på udvalgte steder. Der er tre forskellige matematikforløb og et tværfagligt dramaforløb i fagene biologi, geografi og matematik. Se mere under punktet “For skoler”.

Foreninger

De århusianske idrætsforeninger har mulighed for at flytte nogle at deres aktiviteter ud i naturen og bruge området til idrætsarrangementer, konkurrencer, kurser, teambuilding og foreningsudvikling.