For skoler

LÆRING I NATUREN - gratis tilbud til skoler

I Hasle Bakker har skoleklasser i Aarhus Kommune mulighed for at opleve et helt unikt læringsunivers, hvor naturen og de faglige udfordringer går op i en højere enhed. Hasle Bakker byder skoleklasser i hele Aarhus velkomne til spændende undervisningsdage i naturen.

Aktiviteterne foregår i det smukke naturområde Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen, der forløber i en grøn kile fra Åby Ringvej i øst til Anelystvej i vest.

Her er tilbud til alle klassetrin fra 0.-9. klasse og indenfor forskellige fagområder, herunder bl.a. matematik, dansk, biologi og idræt. Der er tilrettelagt tre forskellige matematikforløb for henholdsvis 2.-3. klasse, 4-6. klasse og 7-9. klasse.

For 7.-9. klasse tilbydes desuden et tværfagligt, dramatisk naturvidenskabeligt undervisningsforløb. Det har titlen “De Udvalgte” og indeholder opgaver primært i biologi.

For 0-3. klasserne tilbydes et særligt indskolingsforløb i naturen med opgaver, der tager udgangspunkt i udvalgte og forskellige lokaliteter i Hasle Bakker. Forløbet byder på både leg og læring og spændende naturoplevelser.

Området er ideelt til idræt og friluftsaktiviteter. For 4.-10. klasse tilbydes orienteringsløb med formidler. Området er ligeledes meget velegnet til klasseture på cykel, bl.a. på den den udfordrende mtb-rute .

Til undervisningsbrug i Hasle Bakker er der til alle forløb udarbejdet lærervejledninger. Det anbefales, at du som lærer/pædagog har læst vejledningen inden ankomst og forberedt eleverne på de udfordringer, de skal løse. Til alle forløb skal der bookes en tid. Kontakt gerne Hasle Bakker med jeres ønsker og evt. mere info på telefon 27887000 eller mail til aktiviteter@haslebakker.dk

Booking: Send en mail til: aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder) ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på skole, lærer, email og tlf.nr.

Yderligere info: Kontakt Tina Mondrup på telefon 27 88 70 00.

Vær gerne hurtigt ude med bookingen, hvis du vil være sikker på at få den dag, du ønsker til din klasse. Tilbuddet er gratis for skoler i Aarhus Kommune. Hvis du beslutter at aflyse et booket forløb så send os venligst en mail hurtigst muligt, så en anden klasse kan få jeres plads. Afbestilling skal foretages senest 8 dage inden den bookede dato. Hvis det sker senere, opkræves et gebyr på 500 kr.

Når du har booket et forløb, får du tilsendt en vejledning og informationer om praktiske forhold.

"De Udvalgte" - biologi 7.-9. klasse

“De Udvalgte” er tilrettelagt som en dramatisk historie, hvor eleverne selv bliver aktører og undervejs skal løse en række opgaver indenfor specifikke fagmoduler.

Historien foregår i 2022, hvor naturen er ramt af et farligt virus. Hasle Bakker er endnu usmittet, og et forskerteam sender derfor eleverne ud på en vigtig mission: De skal finde nøglen til naturens overlevelse ved at undersøge, hvordan forskellige biotoper ser ud, når de er sunde. Men tingene går ikke helt, som forskningslederen Max havde forestillet sig…
“De Udvalgte” er et spændingsdrevet naturvidenskabeligt undervisningsforløb for 7-9. klassetrin. Ved hjælp af mobiltelefoner og grafiske stregkoder føres eleverne ud i naturen og ind i en interaktiv fortælling med dem selv som aktive hovedpersoner. Via fortællingen i høretelefonerne kommer eleverne ud på en kortlagt rute, hvor de skal hjælpe forskerne med at løse opgaver af forskellig karakter.
Forløbet er tilrettelagt med tre moduler. Første modul foregår på klassen, hvor eleverne forbereder sig fagligt til turen i bakkerne (se lærevejledning). Andet modul foregår i Hasle Bakker, og tredje modul foregår igen i klasselokalet, hvor det indsamlede materiale undersøges nærmere og præsenteres på klassen.

“De Udvalgte” er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Teater Katapult, naturfagslærere fra Elsted Skole og Idrætssamvirket.

Lærervejledning – Se eksempler fra Hasle Bakker og AudioMove

Udgangspunkt for “De Udvalgte” er Tovshøjskolen – østligste ende ved græsareal ud for Ungdomsskolen.

Booking: Send en mail til aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder) ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på skole, lærer, mail og tlf.nr.

Matematik 7.-9. klasse

Undervisningen foregår udendørs, og eleverne deles ind i grupper à 3-4 personer.

Hver gruppe får udleveret kort, opgavesæt og en kasse med måleinstrumenter, som de har med rundt på turen. Der er i alt 14 forskellige opgaver fordelt på 16 poster placeret ved de høje bakker, søer og opholdspladser i området.

Valg af opgaver og den rækkefølge, de skal løses i, er helt fleksibel. Som lærer kan man på forhånd vælge, hvilke opgaver de enkelte grupper skal løse, og ellers har Hasle Bakker en række opgaveruter, der
kan vælges imellem. Se opgaverne i Lærervejledning

Udgangspunkt for matematikforløbet er Tovshøjskolen – østligste ende ved græsareal ud for Ungdomsskolen.

Booking: Send en mail til aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder) ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på skole, lærer, mail og tlf.nr.

Yderligere info: Kontakt Tina Mondrup på telefon 27 88 70 00.

Matematik 4.-6. klasse

Matematikforløbet foregår som de øvrige aktiviteter i Hasle Bakker udendørs.

For 4.-6. klasserne er forløbet tilrettelagt som et stjerneløb. Udstyret med kort sendes eleverne gruppevis på 2-4 personer ud i området for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte ting.

Der er 10 forskellige opgaver af forskellige sværhedsgrader. Eleverne skal samarbejde om opgaverne og også bruge bl.a. kropsmål f.eks. deres højde, armslængde og skridtmål til at finde frem til løsningerne. Eleverne noterer, tegner skitser og begrunder deres løsninger til brug for videre bearbejdning hjemme i klassen.

Matematikforløbet kan afvikles to forskellige steder. I den vestlige del ved Skjoldhøjkilen og i Hasle Bakker ved Skjoldhøjskolen. Begge steder er udgangspunktet en picnichytte. Sted aftales ved booking. 

Se opgaverne i Lærervejledning

Booking: Send en mail til: aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder) ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på: Skole, lærer, email-adresse og tlf.nr.

Yderligere info: Kontakt Tina Mondrup på telefon 27 88 70 00.

Matematik for 2.-3. klasse

Matematikforløbet for de yngste forgår som de øvrige aktiviteter i Hasle Bakker udendørs. Forløbet er tilrettelagt som et stjerneløb. Udstyret med opgaveark sendes eleverne gruppevis ud for at løse matematikopgaver med relation til både natur, installationer og faciliteter i Hasle Bakker.

Der er 21 opgaver af forskellige sværhedsgrader. Opgaverne har afsæt i fællesmålene for geometri og måling op til 3. klassetrin. Eleverne skal samarbejde om opgaverne og bruge deres kropsmål f.eks. deres højde, armslængde, benlængde, hænder og fødder til at finde frem til løsningerne. Eleverne måler, tager tid, noterer, tegner skitser og begrunder deres løsninger til brug for videre bearbejdning hjemme i klassen.

Opgaverne har udgangspunkt fra to forskellige opholdspladser i området, hvorfra læreren fordeler opgaverne og vejleder eleverne ved behov. Mødested for matematikforløbet er Tovshøjskolen – østligste ende ved græsareal ud for Ungdomsskolen.

Se mere i Lærervejledning

Booking: Send en mail til aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder) ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på skole, lærer, mail og tlf.nr.

Yderligere info: Kontakt Tina Mondrup på telefon 27 88 70 00.

På tur med Grimle - indskoling 0.-3. klasse

I indskolingsforløbet sendes eleverne ud på opgaver, hvor de skal undersøge dyr og planter forskellige steder i området med hver deres natursærpræg. f.eks. åbent land, vand, vegetation og dyr.

Til hver opgave er der tillige forslag til en leg.

Indskolingsforløbet er fleksibelt tilrettelagt, så lærere og pædagoger selv kan bestemme hvor mange steder klassen skal besøge, og hvilke opgaver børnene skal løse. Udgangspunktet for turen er ved Tovshøjskolens østlige ende ud for Ungdomsskolen.

Se mere i Lærervejledning

Booking: Send en mail til aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder) ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på skole, lærer, mail og tlf.nr.

Yderligere info: Kontakt Tina Mondrup på telefon 27 88 70 00.

Orienteringsløb for skoleklasser

I Hasle Bakker har skoleklasser mulighed for at prøve klassisk orienteringsløb efter kort og kompas. Desuden tilbydes et “selfie” forløb med fotoopgaver undervejs.

Hasle Bakkers skoletjeneste tilbyder skolerne fem forskellige tilrettelagte ruter på distancer fra 2,5 km til 6,1 km med postantal fra 9 til 23. Der er således gode muligheder for, at alle klassens elever kan prøve at gennemføre et orienteringsløb uanset deres fysiske formåen.

Hasle Bakker er med de græsklædte højdedrag og de omgivende enge, skovtykninger, søer, vandløb, de mange kringlede småstier og menneskeskabte installationer et ideelt område til orienteringsløb. Orienteringsruterne er tilrettelagt på det senest opdaterede kort over området.

Inden eleverne sendes af sted, vil de af erfaren orienteringsløber få tilbudt en grundig instruktion i kortlæsning, kortets signaturer, afstandsbedømmelse samt brugen af kompas.

Der er fire ruter til brug for klassisk orienteringsidræt. Desuden mulighed for et udfordrende “selfie-løb”.

Foto-orientering

Uden at gå på kompromis med de klassiske elementer med kort og kompas i sporten orienteringsløb tilføjes på fotoruten, også kaldet “selfie-turen” et ekstra foto-element, som udfordrer elevernes kreativitet både kropsligt og visuelt.

Eleverne medbringer mobiltelefon med kamera eller et digitalt lommekamera på deres tur.

Ved posterne, som fysisk er lokaliseret ved bl.a. fitnessredskaber og balancebomme, skal eleverne med foto eller film dokumentere deres besøg. Som ekstra moment kan de få til opgave at komponere stedrelevante motorikøvelser. De kan også få til opgave at fokusere på billedæstetikken. Aktiviteterne er således også velegnet som et tværfagligt forløb i f.eks. idræt og billedkunst.

For nærmere information kontakt Tina Mondrup på tlf. 27 88 70 00 eller send en email med forespørgsel til aktiviteter@haslebakker.dk