For virksomheder

Aktiviteter og teambuilding for virksomheder

Hasle Bakker er et stort rekreativt område, som også kan bruges af virksomheder.

Den Selvejende Institution Hasle Bakker har en række tilbud til arbejdspladser, der giver mulighed for at afholde aktiviteter og arrangementer i bakkerne og gennemføre spændende uddannelsesforløb i naturen.
Dette kan ske både i form af helt korte arrangemener af få timers varighed, som endagsarrangementer og som længerevarende forløb i forbindelse med ledelseskurser og firmaudvikling.

Kontakt gerne DSI Hasle Bakker og hør mere om mulighederne.

Et flerdagesforløb består af tre moduler. Først forbereder man sig “hjemmefra” og vælger med bistand fra en konsulent de problemstillinger, der skal arbejdes med.

Herefter følger en dag i naturen, hvor problemerne udmøntes i konkrete opgaver, som deltagerne løser i grupper.

Efterfølgende skal resultaterne af dagens forløb og opgaveløsninger bearbejdes hjemme i virksomheden, også her er der deltagelse af virksomhedskonsulenten.
Et endagsarrangement kan bestå af forskellige aktiviteter, hvor fokus ligger på oplevelserne og hyggeligt samvær med kollegaerne.

Se omtale af arrangement i Hasle Bakker.

Kontakt aktivitetsleder Tina Mondrup tlf. 27 88 70 00, mail aktiviteter@haslebakker.dk for at høre nærmere om, hvordan din arbejdsplads kan bruge Hasle Bakker.