Foreningslivet

Foreningslivet

Idrætssamvirket og Den Selvejende Institution Hasle Bakker har en række tilbud til foreningslivet, der giver mulighed for at afholde træning og arrangementer i bakkerne og gennemføre spændende uddannelsesforløb i naturen.

Flere århusanske foreninger har fået øjenene op for områdets muligheder og afholder mange arrangemener i bakkerne året rundt, hvortil de fleste er gratis og åbne for alle interesserede. Se mere under Hasle Bakkers Kalender.

Uddannelse i bakkerne

I samarbejde med en række foreninger er der udarbejdet en foreningsuddannelse i bakkerne. Den bygger på et tredelt forløb, hvor man først forbereder sig “hjemmefra”, og med bistand fra en konsulent vælger de problemstillinger, der skal arbejdes med.
Herefter følger en dag i naturen, hvor problemerne udmøntes i konkrete opgaver, som deltagerne løser i grupper.
Efterfølgende skal resultaterne af dagens forløb og opgaveløsninger bearbejdes hjemme i klublokalet.

Teambuilding

Uddannelsestilbuddet kan bruges i mange sammenhænge, f.eks. til teambuildingskurser for foreningens bestyrelse, udvalg og andre særlige grupper, ligesom det kan anvendes til ryste-sammen-forløb i f.eks. holdsport. Udbyttet vil være øget interesse og kompetence i relation til bl.a. sammenhold, kammeratskab, samarbejde og fairplay.
Der arbejdes på at inddrage it-systemet i bakkerne i den kommende foreningslederuddannelse i Århus. Det sker i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Idrætssamvirket, Teater Katapult, Alexandra Instituttet og Hasle Bakker.

Økonomi
Selv om det er gratis at benytte området, vil der naturligvis være udgifter forbundet med kurserne. Den Selvejende Institution Hasle Bakker er behjælpelig med rådgivning om at finde den nødvendige økonomi til at gennemføre kurserne.
Institutionen har kontor på Tovshøjskolen og råder over et komplet sæt hjælpemidler og udstyr til forløb i naturen.
Kontakt driftschef Helge Meier, tlf. 25 73 11 10, mail aktiviteter@haslebakker.dk