FACILITETER I BAKKERNE

Diverse billeder fra Hasle Bakker klik her.

Området dækker hele Skjoldhøjkilen, der strækker sig fra Hasle Bakker(de tre store anlagte bakker) i øst til True skov i vest, en strækning på ca. 3,5 km.

I området er der anlagt et omfattende stisystem. På stier er der sat pæle, der viser motionsløberen vej, og der er ligeledes lavet 5 pladser med tilhørende picnichytter på stisystemet.

Plads Alfa.jpg Plads Delta 2-1.jpg Plads Epsilon-1.jpg Plads beta 2-1.jpg Plads Gamma-1.jpg

Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er rig på redskaber til leg, læring og træning, motionsruter og rastepladser med picnichytter, hvor man kan nyde sin madpakke og tage et hvil undervejs på turen rundt i terrænet. Det store multiaktivitetsområde er åbent og gratis at bruge for alle.

Picnic og leg

Der findes Motionsredskab beta.jpg5 picnicpladser i området, de har navnene: Alfa, Beta, Delta, Gamma, Epsilon.

Ved picnicpladserne er der hytter med borde og bænke, som alle må benytte. Ved flere af pladserne er der legeredskaber, ved Alfa. f.eks. legestativ, ved Beta spindelvævsnet og ved Gamma en svævebane. Ved Beta er der desuden redskaber til styrketræning. Der er i alt ni aktivitetspladser samt to motionsstationer i området.

Desuden har Skov og Naturstyrelsen Naturskolen Lundagergård ved Anelystvej, som bl.a. bruges af skolelever. Se oversigt over hytter og aktivitetspladser på kortet

Løberuter

oversigtskort

I området er anlagt 4 løberuter på stier af varierende underlag. De er afmærket med pile på røde pæle. Ruterne er 3, 5, 7 og 10 km. Den længste byder på ekstremløb op over bakkerne.

Til 3 og 10 km ruterne er tilknyttet en virtuel træner, Runningcoach, som aktiveres via mobiltelefon med gps. Programmet til mobilen er til fri download

Find vej

Der er tegnet et detaljeret orienteringskort over Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen.

På kortet er indtegnet 32 poster med gps-koordinater. Posterne er afmærket i terrænet med røde pæle. Se mere om kortet

Undervisning

Elever ved sø Hasle Bakker er også en stor naturskole. Skoleklasser kan deltage i forskellige undervisningsforløb i det fri, hvor opgaverne løses via mobiltelefoner og koder placeret på udvalgte steder. Der er to forskellige matematikforløb og et tværfagligt dramaforløb i fagene biologi, geografi og matematik med titlen "De udvalgte samt et indskolingsforløb." Se mere om undervisning

Foreninger

De århusianske idrætsforeninger har mulighed for at flytte nogle at deres aktiviteter ud i naturen og bruge området til idrætsarrangementer, konkurrencer, kurser, teambuilding og foreningsudvikling. Den Selvejende Institution Hasle Bakker har udstyr, som foreningerne kan låne til forløb i naturen. Se brochure side 1-3 og 4-6

P-pladser

P-pladsen Lenesvej er udgangpunkt for mange ture i Hasle BakkerOmkring Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er anlagt flere parkeringspladser, hvorfra der er direkte adgang til naturområdet og stisystemet.

P-plads Lenesvej,

P-plads Tovshøjskolen,

P-plads Spiralen/Jernaldervej,

P plads Anelystvej.

Busruter

Busrute 6A kører tæt på bakkerne i den østlige del af området og har bla. stop ved Edwin Rahrsvej/Åby Ringvej. Til den østlige del er der også forbindelse via bus 4A med stoppested Hejredalsvej/Edwin Rahrsvej og linje 15 med stop på Gudrunsvej.

Busrute 3A kører i den vestlige del af naturområdet og har bl.a. stop ved Anelystvej, Æbeløvej, Nekseløvej, Skjoldhøjskolen og Holmstrupgård/Jernaldervej og Ellekærskolen.

Se Midttrafiks køreplan

Nyheder » Hasle Bakker
"Hasle Bakker" is powered by CMIS.