Matematik for 2.-3. klasse

opgavestation

Matematikforløbet for de yngste forgår som de øvrige aktiviteter i Hasle Bakker udendørs. Forløbet er tilrettelagt som et stjerneløb. Udstyret med opgaveark sendes eleverne gruppevis ud for at løse matematikopgaver med relation til både natur, installationer og faciliteter i Hasle Bakker.

Der er 21 opgaver af forskellige sværhedsgrader. Opgaverne har afsæt i fællesmålene for geometri og måling op til 3. klassetrin.

Eleverne skal samarbejde om opgaverne og bruge deres kropsmål f.eks. deres højde, armslængde, benlængde, hænder og fødder til at finde frem til løsningerne. Eleverne måler, tager tid, noterer, tegner skitser og begrunder deres løsninger til brug for videre bearbejdning hjemme i klassen.

Opgaverne har udgangspunkt fra to forskellige opholdspladser i området, hvorfra læreren fordeler opgaverne og vejleder eleverne ved behov.

Mødested for matematikforløbet er Tovshøjskolen - østligste ende ved græsareal ud for FilmProjektGellerup.

Se mere i Lærervejledning

Booking: Send en mail til: aktiviteter@haslebakker.dk og skriv hvilket forløb der ønskes, klassetrin, hvilken dato, (skriv gerne flere muligheder)ønsket ankomsttid, antal elever og voksne samt navn på: Skole, lærer, email-adresse og tlf.nr.

Yderligere info: Kontakt aktivitetsleder på telefon: 27 88 70 00.

Vær gerne hurtigt ude med bookingen, hvis du vil være sikker på at få den dag, du ønsker til din klasse. Tilbuddet er gratis for skoler i Aarhus Kommune. Hvis du beslutter at aflyse et booket forløb så send os venligst en mail hurtigst muligt, så en anden klasse kan få jeres plads. Afbestilling skal foretages senest 8 dage inden den bookede dato. Hvis det sker senere, bliver vi desværre nødt til at opkræve et gebyr på 500 kr.Nyheder » FOR SKOLER » Matematik 2.-3. kl
"Hasle Bakker" is powered by CMIS.