OVERSIGTSKORT

Skjoldhøjkilen er ca. 3,5 km lang og strækker sig fra de anlagte Hasle Bakker i øst til True Skov i vest. Kilen er et varieret stykke natur med store højdeforskelle. Se højdekurver for ruterne.

I kilen er der anlagt 5 oplevelsespladser samt løberuter på 4 forskellige længder 3 km, 5 km, 7 km og 10 km.

Se en samlet kortoversigt, samt de forskellige ruter ved at klikke på den ønskede rute. 3 km, 5 km, 7 km og 10 km.

På ruterne er der røde pæle med pile som viser ruten. - Pilene skal ses fra den side man kommer løbende, og man skal være opmærksom, da pilene på samme side af en stolpe kan vise forskellige veje, samt at der kan være pile på flere side at pælene.Nyheder » Hasle Bakker » OVERSIGTSKORT
"Hasle Bakker" is powered by CMIS.