find vej til posterne

Velkommen til naturQRuize i Hasle Bakker, en kanon smart guide til oplevelser og udfordringer i naturen for både børn og voksne.

naturQRuize består af 12 poster, som du finder ved hjælp af kort eller gps-koordinater

Til hver post er tilknyttet en QR-kode. Scan koden med en smartphone eller ipad/tablet og få en kort beskrivelse af nogle af de de dyr og planter, som knytter sig til lokaliteten.

Om turen

naturQRuize følger 12 af de røde orienterings-postpæle, som er opsat i landskabet. Posterne har hver et nummer og er let genkendelige på et lille skilt med en rød/hvid trekant.

Du vælger selv hvilke, og hvor mange poster du vil tage, rækkefølgen bestemmer du også selv.

Til alle posterne findes en kort fortælling om den natur, du kan opleve i området, ligesom der er forslag til forskellige aktiviteter.

Bjergte

Lav din egen bjergte. Ved hver post er der forslag til indsamling af planter, så du kan brygge din egen bjergte, når du kommer hjem.

Saml kun de blomster, blade og rødder du er sikker på er de rigtige til drikken. Medbring gerne en lille plantebestemmelsesbog eller tjek her på danmarksflora.dk. Saml kun til eget forbrug.

Der er ved nogle poster også forslag til indsamling af andre planter eller materialer afhængig af årstiden.

Den aktive

Til hver post er der forslag til en leg, udfordring eller aktivitet man kan gøre på stedet eller undervejs til næste post.

Udsigtsbanko

Spil Udsigtsbanko ved posterne. Når du står ved den røde postpæl, så kig dig godt omkring og find den udsigt, der passer til et af de 12 billeder på bankopladen. Prøv at få pladen fyldt.

Prøv også at spille plantebanko. Find de planter der ses på bankopladen.

Naturkanon

For at udbrede kendskabet til den danske Naturkanon er der til hver post udvalgt dyr og planter herfra, som også findes i Hasle Bakker.

Find vej

Du kan finde vej til posterne på på flere måder:

Efter Orienteringskort

Efter kort: Googlekort

Aarhus kommunes turkort

Med gps: Koordinater til gps

Link til QR-koderne

naturQRuize er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet.

Kortmateriale er støttet af Nordeafonden.

Ide, tekst og tilrettelæggelse:

Hanne Dybdal Jensen, natur- og friluftspædagog og Lone Dybdal, journalist, aktivitetskoordinator og underviser DSI Hasle Bakker.

Fotos: Lone Dybdal.

Konsulentbistand: Ole Bøgh Vinther, naturvejleder.

naturQRuize er støttet af Friluftsrådet og Nordeafonden
Nyheder » natur-QRuize
"Hasle Bakker" is powered by CMIS.