Kontakt

Kontaktperson for driften
Helge Meier
Mobil 2573 1110
Mail: info@haslebakker.dk

Kontakt for undervisningsdelen                                                                           Gunnur Johansen                                                                                                         Mobil 27887000                                                                                                        Mail: aktiviteter@haslebakker.dk

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hasle Bakker.

Bent Hviid(Formand), Mobil: 26771356, E-mail: hviid@haslebakker.dk

Niels Møller
Helge Meier
Jan Christensen
Jens Ove Kristensen

Den Selvejende Institution Hasle Bakker                                                          c/o Idrætssamvirket Aarhus                                                                                      Stadion Allé 70, 8000 Aarhus