Orienteringsløb

ORIENTERINGSLØB efter faste poster

Find vej i Hasle Bakker. Et detaljeret orienteringskort viser stier, veje, bevoksninger, højdekurver, søer, vandløb, moser, græsarealer og bebyggelserne i området.

Kortet er ideelt til orienteringsløb for både børn og voksne og er også velegnet til inspiration for traveture og løbeture, når man har mod på nye og anderledes ruter.

Orienteringsklubberne OK Pan og Aarhus 1900 Orientering har sat 32 poster ud i området. Posterne er afmærket i terrænet med røde pæle. Man vælger selv, hvor mange poster man vil finde og i hvilken rækkefølge. De kan kombineres på utallige måder.

Posterne er desuden forsynet med gps-koordinater, så man som alternativ eller supplement til kortet kan bruge en gps-modtager til at finde dem.

Der er på kortet beskrevet en række ruteforslag og angivet tre velegnede startsteder, henholdsvis Spiralen ved Jernaldervej, P-pladsen ved Lenesvej og Skjoldhøjskolen – men man bestemmer selv og kan starte hvor som helst. God postjagt.

O-løb for alle

De to aarhusianske orienteringsklubber afholder jævnligt træningsløb i Hasle Bakker, hvor der tilrettelæges helt nye ruter af forskellige længder og sværhedsgrader, og hvor posterne er de orange-hvide nylonskærme som bruges i de store orienteringsløb.

Disse træningsløb er også åbne for interesserede, der ikke er medlem af klubberne. Her er altså en mulighed for at prøve kræfter med orienteringssporten og samtidig opleve landskabet på en ny måde.

Banerne er her fra 2 til ca. 8 km.

Information om kommende aktiviteter kan ses her på hjemmesiden.